תחומי עיסוק

תחומי עיסוק


יישוב סכסוכים

יישוב סכסוכים הוא תהליך של פתרון סכסוך או סכסוך בין צדדים שונים. באופן מכריע, יישוב סכסוכים יכול להיות דרך לפתור סכסוך מבלי לפנות לבית המשפט.

למידע נוסף

משפט מסחרי

משפט מסחרי הם כללים שקובעים, בין השאר, אילו סוגי חברות מסחריות קיימות, איך מקימים חברה, איך מפרקים חברה, מה הם אמצעי התשלום הקיימים במשק וכדומה. המשפט המסחרי עוסק בחלק של עולם החוק ובדיני מסחר, דיני חברות ודיני ניירות ערך וכדומה.

למידע נוסף

Asset 2

דיני ירושה

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 מסדיר את כללי הירושה בעקבות מותו של אדם. החוק קובע שבמות אדם יועבר עזבונו ליורשיו על פי דין או על פי צוואה. החוק קובע מיהם יורשיו של אדם ומהו סדר העדיפויות ביניהם בקבלת הירושה. הוא קובע מהו תוקף הצוואה וכיצד ניתן להגיש התנגדות לצוואה. בנוסף, הוא מגדיר את עילות ההתנגדות לצוואה ומהם התנאים לקבלת מזונות מתוך העזבון.

למידע נוסף

health-law

דיני הוצאה לפועל

ההוצאה לפועל היא זרוע של רשות האכיפה והגבייה שבמשרד המשפטים, ותפקידה הוא מימוש ואכיפת ההליכים האזרחיים של גביית חיובים המקנים לרוב זכות לקבלת סכום כסף, אך לעיתים מדובר בסעד לביצוע פעולה מסוימת. גביית החיובים הנה לטובת הנושים וזאת לאחר שניתן פסק דין המורה על המימוש על ידי בית המשפט או בית דין המוסמך לכך.

למידע נוסף

דיני עבודה

דיני עבודה או משפט העבודה עוסקים בהסדרתם המשפטית של העבודה ויחסי העבודה, בקביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד, מערכת היחסים החוזית בין העובד לבין המעביד והסדרת היחסים לפי החוזה בין הצדדים; חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים לפי הדין החקוק, ובפרט לפי חקיקת המגן, אשר מעניקה לעובד הגנות הגוברות על ההסכמות החוזיות בין הצדדים; משפט העבודה הקיבוצי – במסגרתו מוסדרים היחסים שבין ארגון עובדים למעביד, בתחומים כגון חופש ההתאגדות, זכות השביתה והסכם קיבוצי. בנוסף, תחום זה מתייחס לצווי ההרחבה וליחסים שבין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים.

למידע נוסף

capital-law

דיני חדלות פירעון

דיני חַדְלוּת פֵּרָעוֹן הם דינים במשפט הישראלי המסדירים מצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו (חֲדַל פירעון). כאשר במשאבי החייב אין כדי לשרת את מלוא סכום החוב כלפי כל אחד מהנושים, נדרש המשפט לקבוע כללים בדבר ייעוד הנכסים שנותרו בידי החייב, כמו גם גורלו של החייב עצמו. דיני חדלות הפירעון עוסקים בחייב שאינו יכול לשלם, בניגוד לחייב שאינו רוצה לשלם; את המצב השני מסדירים דיני אכיפת החיובים, בעיקר ההוצאה לפועל.

למידע נוסף

divorce-law

ייעוץ ראשוני ללא עלות