תחומי עיסוק

משפט מסחרי


משפט מסחרי הם כללים שקובעים, בין השאר, אילו סוגי חברות מסחריות קיימות, איך מקימים חברה, איך מפרקים חברה, מה הם אמצעי התשלום הקיימים במשק וכדומה. המשפט המסחרי עוסק בחלק של עולם החוק ובדיני מסחר, דיני חברות ודיני ניירות ערך וכדומה. זהו ענף בחוק הקובע את זכויותיהם וחובותיהם של כל הצדדים בזמן ביצוע סחר ומסחר ומנהל סכסוכים הנובעים מעסקאות רגילות של קונים ומוכרים, מאספקת סחורות ושירותים בדרך המסחר.

טיב המשפט המסחרי

משפט מסחרי הוא אחד החלקים החשובים של המשפט האזרחי, המשפט המסחרי עוסק בעסקאות הקשורות לעסקות מסחריות. ניתן להגדיר את המשפט המסחרי ככללים מיוחדים החלים על חוזה של מכירת טובין ועל חוזים הנלווים לכך, כלומר חוזים עבור הובלה וביטוח של סחורות וחוזים.

תפקידו של המשפט המסחרי

המשפט המסחרי מסייע לאנשי העסקים בפתרון סוגיות מורכבות הקשורות לעסקות סכסוכים וכן מסייע לעסקים ולצרכנים כאחד להגן על האינטרסים המסחריים שלהם. ניתן לראות את תפקידו של המשפט המסחרי לאפשר לגופים מסחריים לעשות עסקים באופן שהם רוצים לעשות זאת. המשפט המסחרי מסייע לאנשי העסקים בפתרון סוגיות מורכבות וגם מסייע לעסקים ולצרכנים להגן על האינטרסים המסחריים שלהם.

תחומים שונים במשפט המסחרי

דיני תאגידים – התחום בחוק אשר מסדיר את פעילותן והתנהלותן של בתי עסק וחברות מסחריות, תחום המשפט המסחרי הזה נוגע בעיקר בסוגיות של הקמה או פירוק של עסק. בתחום זה כלולים הקמת ורישום החברה, יחסים בין מנהלי החברה לבעלי המניות ובין מנהלי החברה לעובדים.

ממון – סוגיות אשר עוסקות בממון מהוות חלק משמעותי מעולם המשפט המסחרי. כאן הכוונה לסוגיות אשר קשורות לכספים, לדוגמה חוזי התקשרות בין בתי עסק שונים ובין אזרחים פרטיים לבין חברות מסחריות.

שותפויות וצורות עבודה שונות – תחום זה עוסק בהסדרי עבודה וצורות עבודה שונות, כפי שהן מסוכמות בין גורמים שונים בעסק.

הסכמים מסחריים – בתחום זה אפשר לכלול את כל הקשור בשותפויות בין חברות, הסדרי הפצה, חוזי זכיינות, הסכמי סוכנות, הסכמי ייצור, ועוד הסכמים הקשורים לעסקים.

הסכמי סודיות – זהו למעשה תת-נושא של תחום החוזים – הסכם שמבטיח שמירה על סודיות בין שני צדדים, אם אלו עובד ומעביד, שותפים, ספקים וכדומה.

הגנה על סימן מסחרי – משפט מסחרי מייחס חשיבות רבה לשמירה על סימנים מסחריים ועל זכויות הקניין של חברות, גופים ואנשים פרטיים.

עניינים כספיים – תחום זה כולל את כל הקשור במימונים, הלוואות, מקרקעין, ניירות ערך, הנפקת מניות, הנפקת אופציות, הנפקת איגרות חוב ועוד.

זכייניות ורישיון לעסק – חוקי המשפט המסחרי מתייחסים גם לדרך בה ניתן להקים עסק מכל סוג שהוא- עסקים המתבססים על זכיינות, מכולת, עסק הפועל מהבית וחברות ענק.

כינוס נכסים, הקפאת הליכים – המשפט המסחרי עוסק גם בכינוס נכסים, מימוש בטוחות, הקפאת הליכים, הוצאה לפועל וכדומה.

מומחיות


קבל סיוע משפטי ממשרד עו"ד אלבז

אם הינך זקוק לייעוץ וייצוג משפטי בתחומי המשפט המסחרי, כגון: עריכת הסכמים, ניהול משא ומתן וייצוג מול גופים שונים, עורכי הדין שלנו יכולים לספק ייעוץ משפטי שוטף וייעוץ ליישוב סכסוכים, בנוגע לאופן פתרון המחלוקת שלך באמצעות גישור, בוררות או ליטיגציה.

עורכי דין


צור קשר