fbpx
סל קניות

סל קניות

ראיונות התמחות 2020 | שידוך יציב | הדרך לנצח את המשחק

ראיונות התמחות 2020 | שידוך יציב | הדרך לנצח את המשחק

סטודנטים למשפטים בשנה ג’ ניצבים בפני בחירה קשה, המלאה באי וודאות וקבלת החלטות בחוסר ידע – אני מדבר כמובן על ראיונות לקבלת התמחות. כללי לשכת עורכי-הדין מחייבים סטודנטים למשפטים כבר בשנה השלישית לבצע את הבחירה שעתידה להשפיע על מהלך הקריירה שלהם, איזה תחום הם יעסקו ובאיזה משרד.

הוראת שעה  תש”ף-2020 מנסה לעשות קצת סדר, להקל על הסטודנטים שמחפשים התמחות והכל בשימוש במערכת הבנויה על תורת המשחקים – מערכת שידוך יציב המופעלת על ידי המאגר המשפטי נבו.

טרם נדבר על המערכת, חשוב להבין מהן הכשלים והבעיות בתהליך חיפוש התמחות בשבוע הראיונות שהובילו בכלל לשימוש במערכת שידוך יציב, זאת על הבנת מבנה ראיונות ההתמחות.

מבנה ראיונות ההתמחות

ס’ 1א(א) לכללי לשכת עורכי הדין קובע כי מועד תחילת הריאיונות יהיה “יום שני בשבוע, בתאריך שתקבע הלשכה בכל שנה, בין העשרים בחודש פברואר לשלושים ואחת בחודש מרס של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר, ובלבד שכל הימים שבין מועד תחילת הראיונות למועד הראשון לקבלה להתמחות לא יחולו במועדי ישראל…”.

במילים אחרות, כל שנה נקבע תאריך בו ניתן לקיים את הראיונות למציאת התמחות. ביום 10/12/2019 הודיעה לשכת עורכי הדין כי מועד שבוע הראיונות בשנת 2020 הוא:

  • מועד תחילת הראיונות לשנת 2020 יהיה יום שני, כ’ באדר התש”פ, 16.3.2020.
  • המועד הראשון לקבלה להתמחות יהיה יום חמישי, א’ בניסן התש”פ, 26.3.2020.

מה שאומר שעל כל סטודנט למשפטים בשנה ג’ לקבוע ראיונות למציאת התמחות בתקופת הזמן שלעיל, תוך כדי שהוא מתרוצץ בין משרד למשרד על מנת להגדיל את סיכויו ולמצוא את המשרד שהוא עתיד לקרוא לו בית בתקופת ההתמחות של שנה וחצי.

הבעיות שמערכת שידוך יציב מנסה לפתור

בשלב הראשון אנו צריכים לחזור לתקופה שלא היה מועד ראיונות קבוע בחוק, מה שהיה קורה שמשרדי עורכי דין היו פונים לסטודנטים למשפטים עוד בזמן הלימודים כדי למצוא את המתמחים הטובים ביותר, כך שהסטודנט היה ניצב מול בחירה, האם לקבל את הצעת המשרד הראשון שפונה אליו שהוא משרד טוב בסך הכל, או לחכות למועד הראיונות ולקחת את הסיכון שלא להתקבל למשרד טוב יותר. כלומר, הסטודנט ניצב בפני בחירה בין ציפור אותה הוא מחזיק בידו (המשרד הראשון שפנה אליו), או את הציפור שבעץ (משרד יותר טוב שאין לו הבטחה לקבל). במצב שכזה, המשרדים היו מתיישרים אחד עם השני כל שהמשרדים היותר טובים כדי לגייס את המתמחים הטובים יותר, היו האחרונים פונים במועד שאפילו קדם למשרדים האחר. התחרות בין המשרדים הובילו אותנו למצב שכבר בשנה א’ ללימודי המשפטים, כאשר אותו סטודנט למד בקושי כמה קורסי בסיס (חוזים, דיני עונשין, נזיקין), טרם התעצב כמשפטן ויותר חשוב מכך לרוב טרם החליט באיזה תחום הוא מעוניין לעסוק בשארית חייו (אם בכלל הוא מעוניין להיות עו”ד), כבר באותה עת לקבל החלטה שעלולה להיות גורלית ולבחור משרד בו הוא עתיד להתמחות.

מערכת שידוך יציב | הפתרון לכאוס

מערכת שידוך יציב מובנית בהתאם לתורת המשחקים, מדובר בתורה שהיא ענף של המתמטיקה והכלכלה והפסיכולוגיה המנתח מצבי עימות או שיתוף פעולה בין מקבלי החלטות בעלי רצונות שונים. לדוגמה, כמו המצבים המתעוררים במשחקי לוח שונים, בהם כל אחד מהשחקנים רוצה לנצח, ובפעילות כלכלית, בה כל אחד מהעוסקים שואף להגיע לרווח מקסימלי. מצבים כאלו מכונים משחקים, והמשתתפים בהם – שחקנים.

חקירה של משחק מורכב במסגרת תורת המשחקים, מתאפשרת על ידי הפשטתו לאחד מכמה מודלים כלליים, הניתנים לניתוח מתמטי. המטרה היא “לפתור” את המשחק, כלומר, לזהות בו את דרכי הפעולה הצפויות של השחקנים או להצביע על דרכי פעולה מומלצות לשחקנים בודדים או לקבוצות של שחקנים. לניבוי נכון של התנהגות השחקנים עשויה להיות משמעות במציאות.

אם כך, איך פותרים את הכשלים והמחדלים במבנה ראיונות ההתמחות?

התשובה, מערכת שידוך יציב, או כפי שהוגדר בתורת המשחקים משחק שידוך יציב. משחק זה עזר לפתור בעיה שהתעוררה בארצות הברית במהלך השמת סטודנטים מתמחים לרפואה, במחלקות שונות בבתי חולים. לכל מתמחה יש העדפות על בתי החולים שהוא היה רוצה להתקבל אליהם להתמחות. באופן דומה, לכל בית חולים ישנם מתמחים שהוא מעדיף יותר ומתמחים שהוא מעדיף פחות.

התעוררה השאלה, איך מצליחים להתאים בין המתמחים לבתי החולים בצורה כזו שגם בתי החולים וגם המתמחים יהיו מרוצים. התשובה היא על ידי שימוש באלגוריתם פשוט יחסית שעימו ניתן ליצור התאמה שבה אין זוגות של בית חולים ומתמחה שאינם מרוצים, או במקרה שלנו אין זוגות של משרד עורך דין ומתמחה שאינם מרוצים.

הרעיון הבסיסי באלגוריתם הוא שבתחילה כל מתמחה מגיע לבית החולים שהוא מדרג במקום הראשון. בתי החולים בתורם משאירים את המתמחים שהם הכי מעדיפים, בהתאם למכסת משרות המתמחים שיש להם. בשלב הבא המתמחים שבתי החולים שחררו הולכים לבתי החולים הבאים בתור בהעדפותיהם ובתי החולים ממיינים את המתמחים שאצלם, הן אלה שנשארו אצלם מהשלב הראשון והן אלה שהגיעו אליהם בשלב השני, ומביניהם בתי החולים משאירים רק את המתמחים שהם הכי מעדיפים, בהתאם למכסת משרות המתמחים שיש להם. בדרך זו התהליך נמשך עד שכל מתמחה הותאם לבית חולים או נדחה מכל בתי החולים.

שימוש במערכת שידוך יציב

הכרה בבעיות שעלו במהלך השנים בהתאמת מחפשי עבודה בתחום הרפואה, הובילה לפתרון מעניין שניתן להחילו בשימוש באותו אלגוריתם ולפתור את אותה הבעיה שקיימת בחיפוש התמחות. שימוש במערכת שידוך יציב מאפשרת התאמה אופטימלית בין המתמחה למשרד עורכי הדין אליו הוא שואף להגיע ולהיפך, קרי מדובר בשידוך שהוא יציב, כלומר גם אם אותו סטודנט או סטודנטית למשפטית שקיבלו את בחירת השנייה יתקשרו למשרד אותו הם העדיפו יותר התשובה של אותו המשרד הוא, אתם נחמדים והכל אבל אין לנו מקום בשבילכם. שימוש במערכת החדשה של שידוך יציב נותנת שקט נפשי הן לסטודנטים והן למשרדים, כך שהצורך “בלשקר” לעניין העדפות מקום ההתמחות נעלמות כלא היו, זאת על ידי דירוג של הסטודנטים והמשרדים באופן אנונימי, כך שהשידוך תמיד יתחיל ברגל ימין מבלי לחשוב האם מדובר בבחירה הראשונה של הסטודנט או של משרד עורכי הדין.

מבחינה טכנית, אני סטודנט למשפטים בשנה ג’ מה אני צריך לעשות?

התשובה פשוטה, כל שעליך לעשות הוא להירשם למערכת שידוך יציב המופעלת כאמור על ידי המאגר המשפטי נבו, ביום תחילת שבוע הראיונות תיפתח האופציה לדירוג הן של הסטודנטים שמתראיינים והן של המשרדים שמראיינים. ניתן יהיה לשנות את הדירוג עד למועד הסופי לדירוג, כך שיום לפני מועד קבלת המתמחים עתיד להתקבל “איתות” שבעצם ניתן להקבילו להתאמה באפליקציית היכרות שאומר ששני הצדדים מעוניינים. לאחר קבלת האיתות, הצדדים צריכים לפנות אחד לשני בשיחת טלפון, לוודא שאכן האיתות הדדי ולא נפלה טעות, כך שבמועד הראשון שכללי לשכת עורכי הדין מתירים קבלת התמחות, האיתות יהפוך מאיתות להסכמה שתשתכלל לכדי הסכם העסקה חתום.

טיפ אחרון, בנוסף לחיוב כלל משרדי עורכי הדין להשתמש במערכת שידוך יציב (מה שמונע “מחטפים” על ידי מי שאינו לוקח חלק במערכת) חוקקה הוראת שעה נוספת בה על המשרדים במועד קיום הריאיון להציג בפני המועמדים להתמחות את תנאי ההעסקה שלהם יזכו אם יתקבלו להתמחות, לרבות שכר ושעות עבודה.

סוף דבר, עכשיו שהוראת השעה מחייבת את כלל הצדדים לקחת חלק במערכת שידוך יציב, מירב החששות של שימוש במערכת זו מוזערו, כך שהאינטרס שלכם כסטודנטים וכמשרדי עורכי דין הוא להשתמש במערכת ולשחק את “המשחק” והכל כדי למצוא את השידוך היציב שלכם.

הכותב אינו עו”ד, בעת כתיבת שורות אלו, הכותב הינו סטודנט למשפטים שנה ג’ באוניברסיטת תל אביב, כתבה זו נועדה להקל על סטודנטים על ידי הסברת המערכת החדשה של שידוך יציב, יוצרי המערכת אינם מבטיחים שלא יהיו תקלות, אך בהתאם לאמור בכתבה זו ולאור ניסיון העבר שימוש במערכת מציב את השחקנים (הסטודנטים ומשרדי עורכי הדין) בעמדה טובה יותר כדי לנצח “במשחק” (מציאת מתמחים והתמחות).

בהצלחה בראיונות

קישור למערכת שידוך יציב

 https://match.nevo.co.il/?#/?redirect=%2Franking%2Fstudent

כללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תשכ”ב-1962 (להלן: “הכללים/כללי לשכת עורכי הדין“).

הסבר תורת המשחקים ושידוך יציב – נלקח מאתר “ויקיפדיה”.

ס’ א(ב1) לכללי לשכת עורכי הדין.

No Replies on

ראיונות התמחות 2020 | שידוך יציב | הדרך לנצח את המשחק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

error

נהנים מהבלוג הזה? אנא שתפו:)

Verified by MonsterInsights